<strong id="gxk08"><pre id="gxk08"></pre></strong>

  <th id="gxk08"></th>

   <li id="gxk08"><acronym id="gxk08"><cite id="gxk08"></cite></acronym></li>
  1. Utvá?ejte sami svou budoucnost

   Digitální základna postavená na technologiích spole?nosti VMware vám umo?ní spou?tět jakékoli aplikace v?jakémkoli cloudu a?na jakémkoli za?ízení.

   ZJISTIT JAK

   P?edstavujeme moderní sí?

   Zjistěte, jak omezit komplexitu a?vnést konzistentnost do nativních cloudovych aplikací umístěnych kdekoliv

   SLEDOVAT

   ?e?ení spole?nosti VMware pro va?e digitální podnikání

   Pro? spole?nost VMware?

   Technologie pro budoucnost

   Technologie pro budoucnost

   Zapracujte odolnost podnikání do samého jádra své organizace pomocí ?e?ení, která p?ipraví va?e pracovníky, aplikace a?infrastrukturu na budoucnost.

   Flexibilita a?mo?nost volby

   Flexibilita a?mo?nost volby

   Eliminujte slo?itost technologií a?p?ipravte se na budoucnost s?pomocí ?e?ení navr?enych tak, aby vám poskytovala svobodu volby.

   Osvěd?eny partner pro transformaci

   Osvěd?eny partner pro transformaci

   Spole?nost VMware pomáhá vytvá?et, provozovat, spravovat, propojovat a?chránit aplikace více ne? 500?000?zákazník?, v?etně v?ech p?edních světovych spole?ností.

   Zjistěte, pro? na?i zákazníci volí spole?nost VMware

   ZDRAVOTNICTVí

   Angel MedFlight

   ?Jedině spole?nost VMware nám doká?e zajistit provozuschopnost a?spolehlivost, díky které m??eme svou práci ve vy?ce 12?000?metr? dělat v?globálním mě?ítku.“

   ?

   – Paul Green, ?editel informa?ních technologií

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   STáTNí SPRáVA

   Město ?ím

   ?200?mych koleg?, kte?í pou?ívají ?e?ení VMware Horizon?7, díky němu získává lep?í rovnováhu pracovního a?osobního ?ivota. Jsou spokojeněj?í a?motivovaněj?í.“

   ?

   – Stefano Iacobucci, ?editel informa?ních technologií

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   VZDěLáVáNí

   Brisbane Catholic Education

   ??e?ení Workspace ONE nám umo?nilo zkrátit dobu pot?ebnou na zprovoznění za?ízení z jednoho tydne na méně ne? jeden den.“

   ?

   – Paul Saltmarsh, vedoucí oddělení IT

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   FINAN?Ní SLU?BY

   IndusInd Bank

   ??e?ení VMware Cloud on AWS nám umo?nilo vylep?it místní prost?edí privátního cloudu a?získali jsme také flexibilitu ?kálování na po?ádání…“

   ?

   – Biswabrata Chakravorty, ?editel informa?ních technologií

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   MALOOBCHOD

   Kroger

   ?P?i zavádění aplikací v?produk?ním prost?edí jsme od?4?aplikací p?e?li na?40 a?pak a? na 400?aplikací. Skvěle zaji??ují celé na?e elektronické obchodování.“

   ?

   – Sean McShay, vykonny ?editel, cloudové slu?by

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   VYROBA

   PORSCHE INFORMATIK GESELLSCHAFT M.B.H.

   ?Na?ím hlavním dlouhodobym cílem je omezit slo?itost. ?e?ení spole?nosti VMware do této strategie dokonale zapadají díky své vysoké úrovni integrace…“

   ?

   – P. Friedwagner, vedoucí pro infrastrukturu a platformy

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   TELEKOMUNIKACE

   T-Mobile

   ??e?ení VMware Tanzu Kubernetes Grid a BOSH splňují na?e po?adavky na automatizované upgrady ?e?ení Kubernetes, opravy opera?ního systému a údr?bu infrastruktury.“

   ?

   – James Webb, vyvojá? platformy

   ?

   ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

   Nejnověj?í informace od spole?nosti VMware 

   Jste p?ipraveni provést dal?í krok? 

   久久在线视频_丁香五月综合缴情综合_欧美色在线精品视频_成年大片免费视频播放