<strong id="gxk08"><pre id="gxk08"></pre></strong>

  <th id="gxk08"></th>

   <li id="gxk08"><acronym id="gxk08"><cite id="gxk08"></cite></acronym></li>
  1. Gelece?e Giden Yolunuzu ?izin

   VMware üzerinde olu?turulmu? dijital bir temelle diledi?iniz uygulamay?, diledi?iniz ayg?tla, diledi?iniz bulutta ?al??t?r?n.

   NASIL YAPILDI?INI ??REN?N

   Modern A? A???a ??k?yor

   Karma??kl??? nas?l azaltabilece?inizi ve nerede olduklar? fark etmeksizin bulut tabanl? uygulamalarda nas?l tutarl?l?k sa?layabilece?inizi ??renin

   ?IMDI ?ZLEYIN

   Dijital ??letmeniz ??in VMware ??zümleri

   Neden VMware?

   Gelece?e Haz?r Teknoloji

   Gelece?e Haz?r Teknoloji

   Gelece?e haz?r i? gücü, uygulamalar ve altyap? sa?layan ??zümlerle i? dayan?kl?l??? olu?turarak ?irketinizin temelini sa?lamla?t?r?n.

   Esneklik ve Se?enekler

   Esneklik ve Se?enekler

   Teknolojinizi karma?adan kurtar?n ve size se?me ?zgürlü?ü tan?yacak ?ekilde tasarlanm?? ??zümlerle gelece?e haz?rlan?n.

   D?nü?ümde Kendini Kan?tlam?? Ortak

   D?nü?ümde Kendini Kan?tlam?? Ortak

   Uygulama olu?turmak, ?al??t?rmak, y?netmek, ba?lamak ve korumak i?in VMware'i se?en, dünyan?n tüm büyük ?irketleri dahil 500.000'den fazla mü?teriye kat?l?n.

   Mü?terilerimizin Neden VMware'? Se?ti?ini ??renin

   SA?LIK

   Angel MedFlight

   "Tüm dünyada 12.000 metre yükseklikte yapabildiklerimiz i?in gerekli ?al??ma süresine veya güvenilirli?e VMware olmadan ula?amazd?k."

   ?

   – Paul Green, CIO

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN?

   KAMU H?ZMETLER?

   Roma Büyük?ehir Belediyesi

   “VMware Horizon 7'yi kullanan 200 arkada??m?z, i? ile ?zel hayatlar? aras?nda daha iyi bir denge yakalad?. Bence art?k daha mutlu ve ?al??maya daha istekliler.”

   ?

   – Stefano Iacobucci, CIO

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN?

   E??T?M

   Brisbane Catholic Education

   "Workspace ONE sayesinde ayg?t eklemek art?k bir hafta yerine bir günden k?sa sürüyor."

   ?

   – Paul Saltmarsh, üst Düzey BT Yetkilisi

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN?

   F?NANSAL H?ZMETLER

   IndusInd Bank

   “VMware Cloud on AWS, diledi?imiz zaman ?l?e?i art?rmam?z i?in sundu?u esneklikle ?irket i?i ?zel bulut sistemimizi gü?lendirmemizi sa?lad?.”

   ?

   – Biswabrata Chakravorty, Bili?im Kurulu Ba?kan?

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN?

   PERAKENDE

   Kroger

   "üretim ortam?nda kullan?ma sundu?umuz uygulama say?s? 4'ten 40'a, sonra da 400'e ??kt?. E-ticaret i?lerimizin tamam?n? yürütmeye büyük faydas? oldu."

   ?

   – Sean McShay, Yetkili Müdür, Bulut Hizmetleri

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN ?

   ?MALAT

   PORSCHE INFORMATIK GESELLSCHAFT M.B.H.

   "Uzun vadedeki esas hedefimiz karma??kl??? azaltmak. Son derece entegre bir yap?ya sahip VMware ??zümleri ise bunun i?in ?ok uygun."

   ?

   – P. Friedwagner, Altyap? ve Ortak Platformlar Ba?kan?

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN?

   TELKO

   T-Mobile

   "Kullan?ma haz?r Kubernetes yükseltmeleri, i?letim sistemine yama ve altyap? bak?m? istiyorduk. Bunlar? VMware Tanzu Kubernetes Grid ve BOSH ile elde ettik."

   ?

   – James Webb, Platform Mühendisi

   ?

   Mü?TER? H?KAYES?NE BAKIN?

   En Son VMware Yeniliklerini Ke?fedin 

   Bir Sonraki Ad?m? Atmaya Haz?r m?s?n?z? 

   久久在线视频_丁香五月综合缴情综合_欧美色在线精品视频_成年大片免费视频播放